Attractielijst – BRUGGE – MEIFOOR

Van 20 April tot 13 Mei.
Beursplein, ’t Zand, Koning Albert 1 park, Hauwersstraat, Simon Stevinplein.
86 attracties waarvan 18 grootvermaken.
Dit jaar geen carrousel en geen Rock & Roll.
Door de heraanleg van het ’t Zand staan alle grootvermaken nu op het Beursplein en het Albert 1 park.
Ook in de Hauwersstraat staan nu méér attracties en langs het ’t Zand staan ook enkele kramen.


Related posts

Leave a Reply